Dla Autorów

Przyjmujemy  zarówno prozę, jak i literaturę faktu. Podejmujemy się jednak  reprezentacji bardzo ograniczonej ilości nowych projektów. W nadsyłanych do nas tekstach szukamy dobrego pisarstwa, ciekawego języka, oryginalnego podejścia, głębokiej wiedzy z zakresu opisywanego tematu i, przede wszystkim, świetnie opowiedzianych historii.

Nie reprezentujemy poezji, scenariuszy filmowych i utworów dramatycznych.

Dostajemy naprawdę dużo nowych tekstów, więc prosimy o cierpliwość. Odpowiadamy na wszystkie zgłoszenia, ale w tej chwili minimalny czas oczekiwania na odpowiedź to ok. sześć miesięcy. Fantastykę recenzujemy poza kolejnością.

Czytamy wszystkie nadesłane propozycje, ale nie wysyłamy recenzji ani dodatkowych wskazówek w przypadku odrzuconych tekstów.

JĘZYKI

Przyjmujemy teksty wyłącznie w j. polskim i angielskim.

ZASADY WYSYŁKI MATERIAŁÓW

NIE przyjmujemy maszynopisów drukowanych. Prosimy o przesyłanie wszystkich materiałów drogą elektroniczną na adres: manuscripts@ajapl.com

Przesyłane do nas zgłoszenia powinny zawierać:

List wprowadzający, (upewnij się, że zawiera zarówno informację o gatunku literackim tekstu, jak i jego objętość podaną w słowach) zamieszczony w treści wiadomości

Krótkie streszczenie, (maksymalnie jedna strona A4) jako załącznik w formacie PDF lub Word document

Biogram autora, jako załącznik w formacie PDF lub Word document

Pełen tekst utworu, jako załącznik w formacie PDF lub Word document

Wszelkie dodatkowe informacje, które mogą mieć znaczenie dla recenzji, powinny znaleźć się w liście wprowadzającym.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych materiałów, będą automatycznie odrzucane.

LITERATURA FAKTU

W przypadku literatury faktu, będziemy potrzebowali więcej informacji o autorze. List wprowazający i biogram powinny zawierać informacje o specjalizacji i kwalifikacjach autora do zajmowania się daną tematyką. Jeśli masz dostęp do konkretnej grupy odbiorców, to także będzie dla nas ważne. Prosimy też o podanie informacji o znajomości języków obcych, co będzie miało znaczenie w przypadku sprzedaży praw zagranicznych.

PRZED WYSYŁKĄ 

Upewnij się, że tekst, który nam wysyłasz, jest już po poprawkach i nie zawiera błędów. Prosimy o nie przesyłanie piewszej wersji tekstu, tuż po jego ukończeniu.

Z uwagi na ilość zgłoszeń, nie potwierdzamy otrzymania materiałów wiadomością zwrotną. Prosimy nie kontaktować się telefonicznie. Wszystkie niezbędne informacje zawarte są powyżej.